Monika Pastuszko

| Kulturoznawczyni, aktywistka społeczna
Kulturoznawczyni, aktywistka społeczna. Interesuje się współzależnością rozwoju, przemian przestrzeni i przemian społecznych, polityką miejską i rewitalizacją. Zajmuje się także historią społeczną Ostrowca Świętokrzyskiego, zwłaszcza historią społeczności żydowskiej.